Politica integrată calitate și mediu

SupraTherm., producător de ţevi, fitinguri din PP-R și PP-R ct și furnizor de piese pentru instalaţii declară faptul că plasează clientul și cerintele sale privind dezvoltarea durabilă, în centrul atenţiei tuturor departamentelor companiei, în beneficiul oamenilor și totodată al afacerilor.
În acest context, SupraTherm a realizat implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 prin care conducerea firmei se angajează să:

• menţină funcţional Sistemul de Management Integrat al Calităţii și Mediului, la nivelul întregii structuri a societăţii, conform cu prevederile standardelor, sistem care să asigure atingerea obiectivelor în domeniul calităţii și mediului și îmbunătăţirii continue a sistemului;

• utilizeze sistemul de management pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor și implicit a produselor și serviciilor furnizate de SupraTherm clienţilor săi;

• fie conform cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu referitoare la aspectele de mediu;

• îmbunătăţească continuu Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu;

• asigurare o comunicare continuă cu clienţii, cu autorităţile și cu publicul și să analizeze informaţiile de feed-back pentru evaluarea satisfacţiei acestora.

Directorul General al SupraTherm își asumă întreaga responsabilitate pentru a face cunoscută, înţeleasă și aplicată politica firmei în domeniul calităţii și mediului. În acest sens, Directorul General se angajează:

• să aloce resursele umane și materiale pentru menţinerea Sistemului de Management Integrat al Calităţii și Mediului, în punerea în practică și respectarea manualului și a procedurilor calităţii și mediului;

• să asigure disponibilitatea și deschiderea SupraTherm în vederea evaluării și îmbunătăţirii continue atȃt a Sistemului de Management Integrat al Calităţii și Mediului cȃt și a Politicii de Calitate și Mediu promovate, în scopul de a se asigura că acestea acţionează în sensul dezvoltării companiei;

• să transpună în practică această politică prin obiective ale calităţii și mediului concrete, specifice fiecărui nivel al companiei;

• să urmarească în activitate, pentru realizarea obiectivelor politicii de mediu:
.reducerea cantităţii de deşeuri produse şi tratarea acestora în conformitate cu reglementările din legislaţia în vigoare;
.utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale;
.îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii ;
.îmbunatatirea continuă și eficacitatea proceselor, precum și performanţa de mediu, în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării.
Prin intermediul acestui sistem ne propunem urmatoarele direcţii de acţiune:

• Controlul riscurilor de mediu și al poluărilor accidentale;

• Identificarea și cunoașterea cerinţelor exprimate și implicite ale clienţilor și îndeplinirea acestora;

• Instruirea și motivarea personalului și participarea acestuia la realizarea obiectivelor calităţii ţintelor de mediu ;

• Implicarea furnizorilor organizaţiei în respectarea Politicii referitoare la calitate – mediu,
astfel încȃt aceștia să cunoască și să respecte cerinţele noastre privind calitatea produselor și modul de menţinere sub control al aspectelor semnificative de mediu.