Politica de confidentialitate

1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezinta orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, detaliile băncii, date de localizare, identificatori online etc.

Atunci cand utilizati site-ul nsotru, putem colecta date cu caracter personal. Va rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile de mai jos pentru a întelege în mod corect modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale pe care le împărtășiți cu noi.

2.  Ce tipuri de date personale colectăm?

SupraTherm prelucrează datele de identificare (nume, prenume) și de contact (telefon, adresă de e-mail, adresă fizică) sau interesele dumneavoastră pe care ni le furnizați atunci când vizitați site-ul nostru, inclusiv informații pe care ni le transmiteți atunci când ne contactați utilizând unul din formularele aflate pe site-ul nostru.

Suplimentar, prelucrăm detalii ale modului în care utilizați site-ul nostru, incluzând, de exemplu, date de trafic, date de localizare, pagini pe care le vizitați.

În anumite situații putem colecta informații despre dispozitivul folosit pentru a accesa site-ul nostru, precum adresa IP, sistemul de operare și tipul browserului folosit, pentru a putea îmbunătăți funcționarea site-ului și serviciile pe care le oferim. Aceste date sunt agregate și utilizate în scop statistic, fără a identifica o anumită persoană.

De asemenea, site-ul nostru folosește cookies pentru a vă putea distinge de alți vizitatori ai site-ului. Utilizarea acestora ne permite să vă oferim o experiență îmbunătățită și să optimizăm funcționarea site-ului. Pentru informații detaliate privind modul în care folosim cookies și despre cum puteți să dezactivați folosirea acestora va rugăm să consultați Politica de cookies.

3. În ce scop colectăm datele personale?

În principal, scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pe site-ul nostru este acela de a vă răspunde la solicitări, atunci când ne transmiteți o solicitare prin intermediul funcțiilor de contact disponibile pe site-ul nostru. Totodată, atunci când dumneavoastră vă dați acordul expres (ex. prin bifarea căsuței corespunzătoare privind consimțământul), vă vom informa și cu privire la produse sau servicii suplimentare care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, în scop de marketing. Pentru a vă putea oferi informații și consiliere adaptate intereselor dumneavoastră, putem folosi proceduri analitice ce pot include realizarea de profiluri. Ne asigurăm întotdeauna că folosirea acestor proceduri nu vă afectează în mod negativ drepturile și libertățile individuale.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul site-ului pentru realizarea unor interese legitime ale noastre sau ale celorlalte entități din grupul Romstal – aceste interese constau în îmbunătățirea performanței site-ului și a funcționalităților disponibile pe acesta, promovarea produselor și serviciilor noastre sau ale altor entități din grupul Romstal, îmbunătățirea serviciile și produselor noastre.

Suplimentar, urmărim în mod automat informații despre dumneavoastră, prin folosirea unor aplicații proprii sau ale unor furnizori de servicii. Aceste informații se referă la detalii despre dispozitiv și browserul utilizat, adresa dumneavoastră de IP, precum și modul cum interacționați cu site-ul nostru. Scopul colectării acestor date sunt pentru a ne putea îmbunătăți funcționalitatea site-ului (ex. autentificare, reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului „coș de cumpărături”).

4. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor?

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

•   dreptul de acces la datele prelucrate;

•   dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date;

•   dreptul portabilitatea datelor pe care ni le furnizați prin mijloace electronice;

•   dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dacă nu există un alt temei legal pentru păstrarea acestora;

•   dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;

•   dreptul de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri ce țin de situația dumneavoastră particulară; în cazul prelucrărilor în scopuri de marketing direct sau care au legătură cu acesta, vă puteți opune oricând fără a oferi o motivație;

•    dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;

•   dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră puteți folosi funcțiile corespunzătoare pe care vi le punem la dispoziție (de exemplu prin butonul de dezabonare în cadrul comunicărilor de marketing) sau puteți să ne contactați la [inserati adresa, numarul de telefon, adresa de email]. Pentru a afla informații despre cum puteți dezactiva folosirea cookie-urilor, vă rugăm să consultați Politica de cookies.

Înainte de vă furniza/corecta/șterge etc. datele, vă putem solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunea dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem autentifica solicitarea dumneavoastră și identifica toate datele relevante în legătură cu dumneavoastră.

5. Reținerea și ștergerea datelor

Datele dumneavoastră vor fi păstrate strict pentru perioada cât este necesar pentru a realiza scopurile descrise mai sus, dar nu mai mult de cinci ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră, dacă nu există o obligație legală de păstrare a datelor pe o perioadă mai mare. Totuși, nu ne asumăm păstrarea tuturor datelor pentru întreaga perioadă  menționată mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal mai devreme, dacă nu avem o obligație legală de păstrare.

6. Transferul datelor personale

SupraTherm  nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care SupraTherm  este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru sau când transmiterea este necesară pentru realizarea scopului în care sunt prelucrate datele (de exemplu către furnizori de servicii IT angajați de noi sau către agenții de marketing care prestează servicii pentru noi).

De asemenea, in virtutea unui interes legitim de a asigura eficientizarea proceselor de conducere, de logistică și de promovare la nivelul grupului Romstal, datele dumneavoastră personale pot fi transferate în cadrul grupului Romstal, în aceleași scopuri descrise mai sus.

În toate cazurile descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

7. Cum securizăm datele dumneavoastră

SupraTherm  tratează în mod serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

• deținem politici și proceduri și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind protecția datelor cu caracter personal;

•  avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;

•  efectuăm evaluări de impact asupra protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR;

•  efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;

•  instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

•  toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucram în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.