CSR

Invizibile dar esențiale,

țevile sunt integrate în orice construcție și reprezintă un factor crucial pentru un proiect de succes din toate punctele de vedere.

Un sistem de țevi care nu dă randament implică costuri enorme și rateuri în ceea ce privește apa de băut, pentru spălat sau chiar pentru încălzirea și răcirii căminului.

La SupraTherm producem țevi care nu se deteriorează și cu cel mai mic impact posibil asupra mediului înconjurător: folosim PP-R, unul din cele mai longevive materiale din lume dar și unul cu inert din punct de vedere chimic.

Sistem de management integrat de calitate

mediu conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 – sistem care ne ajută să:

menţinem funcţional Sistemul de Management Integrat al Calităţii și Mediului

Mediului la nivelul întregii structuri a societăţii, conform standardelor, sistem care asigură atingerea obiectivelor în domeniul calităţii și mediului și îmbunătăţirii continue a sistemului.

îmbunătăţim continuu

Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu.

utilizăm sistemul de management pentru îmbunătăţirea continuă

a proceselor și implicit a produselor și serviciilor furnizate de SupraTherm clienţilor săi.

asigurăm o comunicare continuă cu clienţii, cu autorităţile și cu publicul

și să analizăm informaţiile de feed-back pentru evaluarea satisfacţiei acestora.

Pentru a oferi cel mai bun rezultat final

al proiectelor în care suntem suport,

SupraTherm furnizează:

 instruire

suport în inginerie

capacitatea de prefabricare

Directorul General al SupraTherm

își asumă întreaga responsabilitate pentru a face cunoscută, înţeleasă și aplicată politica firmei în domeniul calităţii și mediului.

În acest sens, Directorul General se angajează:

  • să aloce resursele umane și materiale pentru menţinerea Sistemului de Management Integrat al Calităţii și Mediului, în punerea în practică și respectarea manualului și a procedurilor calităţii și mediului;
  • să asigure disponibilitatea și deschiderea SupraTherm în vederea evaluării și îmbunătăţirii continue atȃt a Sistemului de Management Integrat al Calităţii și Mediului cȃt și a Politicii de Calitate și Mediu promovate, în scopul de a se asigura că acestea acţionează în sensul dezvoltării companiei;
  • să transpună în practică această politică prin obiective ale calităţii și mediului concrete, specifice fiecărui nivel al companiei;
  • să urmarească în activitate, pentru realizarea obiectivelor politicii de mediu:

reducerea cantităţii de deşeuri produse şi tratarea acestora în conformitate cu reglementările din legislaţia în vigoare;

utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale;

îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii;

îmbunatățirea continuă și eficacitatea proceselor, precum și performanţa de mediu, în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării.

Prin intermediul acestui sistem

ne propunem următoarele direcţii de acţiune:

1

controlul riscurilor

de mediu și al poluărilor accidentale;

2

identificarea și cunoașterea cerinţelor

exprimate și implicite ale clienţilor și îndeplinirea acestora;

3

instruirea și motivarea personalului

și participarea acestuia la realizarea obiectivelor calităţii ţintelor de mediu;

4

implicarea furnizorilor organizaţiei în respectarea Politicii referitoare la calitate – mediu,

astfel încȃt aceștia să cunoască și să respecte cerinţele noastre privind calitatea produselor și modul de menţinere sub control al aspectelor semnificative de mediu.